การสร้าง Project Photoshop

เริ่มต้นสร้างไฟล์ใหม่

Step แรกสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน Photoshop ก็คือการเริ่มต้นสร้างไฟล์ใหม่ ซึ่งเป็นขึ้นตอนที่เราจะต้องลงมือทำทุก ๆ ครั้งเมื่อเราต้องการสร้างชิ้นงานโดยใช้ Photoshop
หลังจากที่เราได้เปิดโปรแกรม Photoshop แล้ว ขั้นตอนของการสร้างไฟล์ใหม่ มีดังนี้

1. เลือกคสั่ง File –> New หรือใช้คีย์ลัดโดยการกดปุ่ม Ctrl + N ที่คีย์บอร์ดร้อม ๆ กัน ซึ่งจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ New ดังภาพที่ A

1
2. กำหนดชื่อไฟล์ใหม่ ในช่อง Name (จะไม่กำหนดก่อนก็ได้ โดยสามารถไปกำหนดตอนบันทึกไฟล์ก็ได้)

3. กำหนดขนาดความกว้าง และความสูงของชิ้นงาน โดยใส่ค่าเป็นตัวเลข และคลิ๊กที่หน่วยวัด ทางด้านหลัง
– Width คือความกว้างของชิ้นงาน
– Height คือความสูงของชิ้นงาน

4. กำหนดค่าความละเอียดของภาพ ที่ช่อง Resolution

5. เลือกโหมดสีของไฟล์ ในช่อง Color Mode

2

nattanon

ณัฐนนท์ ลำสมุทร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *