การ connect database

การที่เราจะใช้ PHP เชื่อมต่อฐาน จำพวก my sql เราต้องเขียน code และฐานข้อมูลรู้จักกัน  มาเริ่มเลยนะครับ

วิธีที่ใช้การเขียนแบบง่ายๆ   ก็คือ

<?php

$con=mysqli_connect("localhost","root","1234","dbmarket");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno())
{
 echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$result = mysqli_query($con,"SELECT * FROM tb_market");
while($row = mysqli_fetch_array($result))
?>

 

ส่วน วิธีการนี้จะเห็นเป็นบ่อยมาก

 

<?
//connect.php            มีความหมายบอกให้รู้ว่า ไฟล์connect.php 
$host="localhost";          
$user="root";              
$pass="1234";              
$db="newweb";            ฐานข้อมูลคือ newwb
$connect = mysql_connect($host,$user,$pass) ;  ตัวนี้สำคัญครับ คำสั่งให้ mysql_connect ตรวจสอบตัวแปรทั้งสาม
                        ถ้าถูกต้องให้ทำกระบวนการต่อไป
mysql_select_db($db) ;              คือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล newdb


mysql_query("SET NAMES utf8",$connect);     และให้ส่งค่าโดย charset รูปแบบ utf 8

?>

สำหรับผู้ที่หลงเข้ามาอ่านก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติม การเขียน php เป็น step ไปนะครับ

nattanon

ณัฐนนท์ ลำสมุทร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *