ทำ Joomla เราให้อัพโหลดภาพภาษาไทย Upload ใน com_media

อ้างอิง Joomla 1.5.22 นะครับ ปกติเวลาอัพโหลดไฟล์ภาพที่เป็น ภาษาไทย Joomla ก็จะตัดภาษาไทยทิ้ง
แต่ถ้าอยากอัพโหลดภาพที่เป็นภาษาไทยได้ ก็ต้องมีการแก้โค้ดกันหน่อย
โดยผลที่ได้คือถ้าเราอัพโหลดภาพ หรือไฟล์ภาษาไทยมา Joomla ของเราก็จะแปลงชื่อเป็นวันเดือนให้
เริ่มกันเลยครับ เปิดไฟล์

joomla-upgrade
root/libraries/joomla/filesystem/file.php
หา

function makeSafe($file) {
$regex = array('#(\.){2,}#', '#[^A-Za-z0-9\.\_\- ]#', '#^\.#');
return preg_replace($regex, '', $file);
}แก้เป็น
function makeSafe($file) {
// เปลี่ยนเพื่อให้เก็บภาษาอื่นนอกจาก Eng เป็น วดป. ที่อัพโหลด
$a_file = explode('.', $file);
if( preg_match('/[^A-Za-z0-9\.\_\-]/', $file) ) {
$file = date('Y-m-d--h-i-s').'.'.$a_file[1];
}
$regex = array('#(\.){2,}#', '#[^A-Za-z0-9\.\_\- ]#', '#^\.#');
return preg_replace($regex, '', $file);
}

เสร็จแล้ว Save และอัพโหลดไฟล์ไปไว้ที่เดิม

nattanon

ณัฐนนท์ ลำสมุทร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *