ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Mainland) โดยใช้แผนที่ (ไม่อิงประวัติศาสตร์กระแสหลัก(ชาตินิยม))

ได้มีรับชม ยูทูปช่องที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์  น่าสนใจมากในรูปแบบการนำเสนอ ลักษณะ Time Line โดยใช้การนำเสนอในรูปแบบ one Page ทำให้เข้าใจง่าย อย่างยิ่งและข้อมูลที่ถูกเล่า  คลิปนี้คือตั้งแต่ พ.ศ.1000 จนถึง พ.ศ.2460 โดยการเล่าเรื่องราวไม่ได้ มุ่งเน้นประเทศใดประเทศหนึ่งแต่  ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Mainland)   ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ผู้เขียนอ้างอิงจากประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านด้วย ซึ่งข้อมูลก็ไม่ค่อยจะตรงกันโดยเฉพาะเรื่องเวลาทั้งนี้บางเรื่องผม และที่สำคัญไม่ตรงกับ ที่เราเรียนเท่าใดนัก พูดง่ายๆ  โดยชนชาติไท  ถ้าสอบข้อเขียนคงสอบตก

สรุป
สมัยก่อนเราไม่มี เขตเขตแดนชัดเจนนะครับ เพิ่งจะมีเข้ามาในสมัยที่ฝรั่งเริ่มเข้ามาในแถบนี้ การปกครองจะเป็นในรูปแบบประเทศราช
เพราะแถบอุษาคเนย์ ของเรา แตกต่างจากพวกยุโรป
พวกนั้นเขา พื้นที่น้อยประชากรเยอะ สงครามจึงเพื่อขยายดินแดน
ส่วนของเรา พื้นที่เยอะ ประชากรน้อย สงครามของเราจึงมีเพื่อกวาดต้อนผู้คน
เอาไปใช้แรงงานเสียมากกว่า เพราะฉะนั้นเส้นเขตแดนจึงมาสำคัญเอาจริงๆจังๆ ตอนที่ฝรั่งจะมาเอาทรัพย์กรจากภูมิภาคนี้ สมัยยุคล่าอณานิคมครับ

ข้อมูลในคลิปเยอะมากนะครับ  แน่นอนนะครับผู้เขียนบอกว่า ว่าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ ผมก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมทำออกมามันจะถูกต้องทั้งหมดเพราะประวัติศาสตร์มีไว้เพื่อตั้งข้อสงสัยครับ

ส่วนช่วงรัชกาลที่ 4-5 ไทยทำไมถึงเป็นเอกราช นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่มาตอบไว้ https://pantip.com/topic/36140519  เพราะความปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตและบรรพบุรุษ ที่ร่วมรักษาไว้ ที่ปฏิรูปประเทศให้ทัดเทียมชาติตะวันตก ไม่ใช่เป็นเพราะเราเป็นรัฐกันชน เพราะแนวคิดรัฐกันชนเป็นนั้น ใช้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเส้นกันชนไม่รวมภาคเหนือหรือใต้

อ้างอิง DestinyofB Destiny  และ youtube

 

nattanon

ณัฐนนท์ ลำสมุทร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *