วิธีแก้ปัญหา Canon MP258,MP280,MP287 ไฟกระพริบขึ้น Error: E16,E13

วิธีแก้ปัญหา Canon MP258,MP280,MP287 ไฟกระพริบขึ้น Error: E16,E13
Error : E16 แสดงอาการเครื่องพิมพ์ฟ้องว่าหมึกหมด

ตลับหมึกดำ หมด ไฟกระพริบที่ Black Ink พร้อมหน้าจอแสดง E16,E13
ตลับหมึกสี หมด ไฟกระพริบที่ Color Ink พร้อมหน้าจอแสดง E16,E13

แก้โดย : กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที หรือจนกว่าหน้าจอจะเกิดการเปลี่ยนแปลง และเครื่องจะรันการทำงานสู่สภาวะปกติ อาการนี้เครื่องสามารถพิมพ์งานได้ แต่ไฟยังคงสถานะการกระพริบอยู่เช่นนั้น

สำหรับเครื่อง IP2770,IP2772
แก้โดย : กดปุ่ม Resume หรือปุ่ม Load Paper ค้างไว้ประมาณ 10-20 วินาที

Canon-error-code

nattanon

ณัฐนนท์ ลำสมุทร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *