ส่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่นาซ่าใช้ด้าน SGI

เนื่องด้วย (LIGO–Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) และนักวิทยาศาสตร์ ตรวจพบ “คลื่นความโน้มถ่วง” (Gravitational waves) ว่ามีอยู่จริงตามการทำนายด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่ง LIGO ได้ตังส์สนับสนุนวิจัยและทำงานร่วมกับ นาซ่า …..ก็เลยนำอุปกรณ์ที่ช่วยในการประมวลผลก็คือคอมพิวเตอร์ ในโครงการนาซ่าใช้นะครับ

ขนาด คลื่นความโน้มถ่วง” ซึ่งตรวจพบ จากหลุมดำ 2 หลุม ที่คาดว่าอยู่ห่างจากโลกออกไปกว่าหนึ่งพันล้านปีแสงได้ เบื้องหลัง คอมพิวเตอร์จะมาช่วยในการจำลองและประมวลผลทางตรรกะคณิตศาสตร์ว่าทฤษฏีดังกล่าว  และไปพบจาก www.pantip.com  ประมวลด้านกราฟฟิก Silicon Graphics Interface (SGI) มี Super Computer กี่ตระกูล ก็เลยเอามาเขียนปรับใหม่ และก็องค์การนาซ่าคงใช้ Super Computer มากมายแต่ก็ขุดรุ่นที่น่าสนใจมาดังนี้….

Columbia

อ้างจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_(supercomputer) เป็น Supercomputer ที่ใช้งานในช่วงปี 2004 – 2013  ใช้ในการคำนวณเกี่ยวกับเรื่อง
Aeronautics (วิศวกรรมอากาศยาน) , การสำรวจอวกาศ , ธรณีวิทยาของโลก และ ดาวเคราะห์ดวงอื่น
ชื่อนี้ ตั้งเพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงบุคคลในโครงการกระสวยอวกาศ Columbia  ผลิตโดยการออกแบบร่วมกัน
ของ NASA , Silicon Graphics (SGI) และ Intel   สำหรับ Spec ของ Columbia คือ
CPU : Intel Itanium 2 จำนวน 512 ชุด จำนวน 10,240 processors ทำงานร่วมกับ SGI Altix 3700 จำนวน 2,048 ชุด
Memory (RAM) : 27 Terabytes  (27 000 Gigabytes)
Storage (RAID Harddrive) : 440 Terabytes  และ  Tape storage อีก 10,000 Terabytes (TB)


Pleiades

อ้างจาก http://www.nas.nasa.gov/hecc/resources/pleiades.htmlเป็น Supercomputer ที่ใช้งานในช่วงปี 2008 จนถึงปัจจุบันนี้  ใช้ในการคำนวณเหมือนกับ Columbia แต่ยกระดับความสามารถขึ้นไปอีกเพื่อใช้ใน NASA’s High-End Computing Capability (HECC) โดยเน้นไปที่งานจำลองสภาพต่าง ๆ ของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (Exoplanet) ใน Kepler Mission รวมทั้งเก็บ – วิเคราะห์ข้อมูลของดาวฤกษ์กว่า 200,000 ดวงในภารกิจนี้  และที่สำคัญคืองานเกี่ยวกับ Astrophysics ทั้งหมด คือวิเคราะห์ คำนวณ เกี่ยวกับสภาพต่าง ๆ ของแกแลคซี่ , สสารมืด ….. สำหรับ Spec ของ Pleiades คือ
CPU : SGI Altix ICE 8,400 จำนวน 160 Racks  เป็นตะกูล enhanced with NVIDIA graphics processing units (GPUs)

ทำงานร่วมกับ ตระกูล Intel Xeon processors: E5-2680v3 (Haswell), E5-2680v2 (Ivy Bridge), E5-2670 (Sandy Bridge), and X5670 (Westmere) จำนวน 211,872 ชุด
Memory (RAM) : 724 Terabytes (TB)
Storage (RAID Harddrive) : 15,000 Terabytes

Pleiades
อันนี้เป็นรายละเอียดเชิงเทคนิค  CPU   GPU- and MIC-การรวมโหนด

Haswell Nodes Ivy Bridge Nodes Sandy Bridge Nodes Westmere Nodes
Number of Nodes 2,088 5,400 1,936 1,856
Processors per Node 2 twelve-core processors per node 2 ten-core processors per node 2 eight-core processors per node 2 six-core processors per node
Node Types Intel Xeon E5-2680v3 processors Intel Xeon E5-2680v2 processors Intel Xeon E5-2670 processors Intel Xeon X5670 processors
Processor Speed 2.5 GHz 2.8 GHz 2.6 GHz 2.93 GHz (X5670) or 3.06 GHz (X5675)
Cache 30 MB for 12 cores 25 MB for 10 cores 20 MB for 8 cores 12 MB Intel Smart Cache for 6 cores
Memory Type DDR4 FB-DIMMs DDR3 FB-DIMMs DDR3 FB-DIMMs DDR3 FB-DIMMs
Memory Size 5.3 GB per core, 128 GB per node 3.2 GB per core, 64 GB per node (plus 3 bigmem nodes with 128 GB per node) 2 GB per core, 32 GB per node 2 GB per core, 24 GB per node (plus 17 bigmem nodes with 48 GB and 4 with 96 GB per node)
Host Channel Adapter InfiniBand FDR host channel adapter and switches InfiniBand FDR host channel adapter and switches InfiniBand FDR host channel adapter and switches InfiniBand QDR host channel adapter and switches

 

อันนี้เป็นรายละเอียดเชิงเทคนิค GPU

Sandy Bridge + GPU Nodes Westmere + GPU Nodes Sandy Bridge + MIC Nodes
Number of Nodes 64 64 32
Processors per Node Two 8-core host processors and one GPU coprocessor (2,880 CUDA cores) Two 6-core host processors and one GPU coprocessor (512 CUDA cores) Two 8-core host processors and two 60-core coprocessors
Node Types Intel Xeon E5-2670 (host); NVIDIA Tesla K40 (GPU) Intel Xeon X5670 (host); NVIDIA Tesla M2090 (GPU) Intel Xeon E5-2670 (host); Intel Xeon Phi 5110p (MIC)
Processor Speed 2.6 GHz (host); 3.0 GHz (GPU) 2.93 GHz (host); 1.3 GHz (GPU) 2.6 GHz (host); 1.05 GHz (MIC)
Cache 20 MB for 8 cores (host) 12 MB Intel Smart Cache for 6 cores (host) 20 MB for 8 cores (host)
Memory Type DDR3 FB-DIMMS (host); GDDR5 (GPU) DDR3 FB-DIMMS (host); GDDR5 (GPU) DDR3 FB-DIMMS (host); GDDR5 (MIC)
Memory Size 4 GB per core, 64 GB per node (host); 12 GB per node (GPU) 4 GB per core, 48 GB per node (host); 6 GB per node (GPU) 2 GB per core, 32 GB per node (host); 8 GB shared among the 60 cores in each coprocessor (MIC)
Host Channel Adapter InfiniBand FDR host channel adapter and switches (host) InfiniBand QDR host channel adapter and switches (host) InfiniBand FDR host channel adapter and switches (host)

Endeavour

เป็น Supercomputer ที่ใช้งานในช่วงปี 2013 จนถึงปัจจุบันนี้  โดยออกแบบมาเพื่อทดแทน
และ Upgrade Columbia Supercomputer  จึงเป็นเพียงส่วน upgrade เล็ก ๆ เพียง 4 ตู้ Rack เท่านั้น
Spec ของ Endeavour คือ
CPU : SGI UV 2000  rack ทำงานร่วมกับ Intel Xeon E5-4650L “Sandy Bridge” จำนวน 1,536 ชุด
Memory (RAM) : 6TB

ส่วนระบบปฏิบัติการ Operating system: SUSE® Linux ครับส่วนเก็บข้อมูลใช้ร่วมกับ Columbia เดิม ภาพของตู้ Racks ของ Pleiades Supercomputer  ซึ่ง Hardware หลักจะเป็นของ SGI (Silicon Graphics) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Linux และ UNIX  โดยที่ระบบทั้งหมดจะ run บน UNIX ครับ

Endeavour Node Detail

Endeavour1 Endeavour2
Architecture UV 2000 UV 2000
Processors Intel Xeon E5-4650L Intel Xeon E5-4650L
Total # of Cores 512 1024
Processor Speed 2.6 GHz 2.6 GHz
Cache 20 MB shared by 8 cores 20 MB shared by 8 cores
Memory Size Four 8 GB DIMMS per socket Four 8 GB DIMMS per socket
Total Node Memory 2 TB 4 TB

1426128425-001JPG-o

1426128452-01-o

nattanon

ณัฐนนท์ ลำสมุทร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *