โดรนและ Service Delivery ในอนาคต

โดรนในอนาคต ที่นำมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์  และ..drone จะเข้ามา เป็น Service Delivery ทุกอาชีพ เพราะ 1.โดรน สามารถ ใช้ บิน auto pilot ไปยังเป้าหมาย ตาม gps โดยไม่ต้องบังคับ 2.drone เชื่อมต่อได้กับ Smart Phone 3.drone เขียน code โดย ภาษา C ซึ่งเป็นภาษาได้เขียนไม่ยาก และเสถียรมาก ทำงานเร็วสูงถึง Micro Seconds และต่างประเทศนำมาใช้ทางการแพทย์ ใน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น BLS (ฺBasic life Support ) อย่างตัวอย่างใน youtube

nattanon

ณัฐนนท์ ลำสมุทร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *