ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Mainland) โดยใช้แผนที่ (ไม่อิงประวัติศาสตร์กระแสหลัก(ชาตินิยม))

ได้มีรับชม ยูทูปช่องที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์  น่าสนใจมากในรูปแบบการนำเสนอ ลักษณะ Time Line โดยใช้การนำเสนอในรูปแบบ one Page ทำให้เข้าใจง่าย อย่างยิ่งและข้อมูลที่ถูกเล่า  คลิปนี้คือตั้งแต่ พ.ศ.1000 จนถึง พ.ศ.2460 โดยการเล่าเรื่องราวไม่ได้ มุ่งเน้นประเทศใดประเทศหนึ่งแต่  ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Mainland)   ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ผู้เขียนอ้างอิงจากประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านด้วย

Read more

25 เคล็ดลับความสำเร็จจากแนวคิดของ Steve Jobs

“เขาว่ากันว่ามีแอ็ปเปิ้ลสามลูกที่เปลี่ยนโลกใบนี้ แอ็ปเปิ้ลลูกแรกคือ ลูกที่อดัมและอีฟกินเข้าไป แอ็ปเปิ้ลลูกที่สองคือ ลูกที่ตกใส่หัวของเซอร์ไอแซ็ค นิวทัน ทำให้เขาค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก และแอ็ปเปิ้ลลูกที่สาม คือ แอ็ปเปิ้ลของสตีฟ จ็อบส์” สตีฟ จ็อบส์ อุทิศชีวิตให้กับการคิดนอกกรอบ เขาทำให้เส้นกั้นอันหนาเตอะ ระหว่างสุนทรีย์แห่งความงามและความกระด้างแห่งวิศวกรรมกลายเป็นเพียงเส้นใยอันบางเบา ผลผลิตทางความคิดนี้ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่พลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมดนตรี และขับเคลื่อนพลโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว เขาสมควรได้รับการยกย่องในฐานะนักประดิษฐ์แห่งสหัสวรรษที่สาม ข้อคิดดีๆ

Read more