ภัยคุกคาม ช่องโหว่ จาก SSL และ web browser IE รุ่นเก่า

ข้อมูลทั่วไปโพรโทคอล SSL V.3 และ ช่องโหว่ POODLE SSL เป็นโพรโทคอลสำหรับใช้เข้ารหัสลับข้อมูลที่รับส่งกันระหว่างเครื่องผู้ใช้งานกับเครื่องให้บริการ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ผ่าน HTTPS การใช้งานดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน FTPS เป็นต้น โดยการใช้งานโพรโทคอลดังกล่าวจะต้องมีการยอมรับการเชื่อมต่อทั้งส่วนของโปรแกรมในฝั่งผู้ใช้งาน และระบบที่ฝั่งเครื่องให้บริการ ซึ่งโพรโทคอล SSL ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยบริษัท Netscape

Read more

ช่องโหว่ลินุกซ์ตั้งแต่รุ่น 3.8 ขึ้นไปเปิดช่องให้เข้าถึง root ได้

ทีมวิจัยจากบริษัท Perception Point รายงานถึงช่องโหว่ CVE-2016-0728 ในลินุกซ์เคอร์เนลรุ่น 3.8 ขึ้นไปที่ออกมาตั้งแต่ปี 2012 กระทบเซิร์ฟเวอร์และแอนดรอยด์จำนวนมาก เฉพาะแอนดรอยด์อย่างเดียวมีเครื่องที่ได้รับผลกระทบถึง 66% ของโทรศัพท์แอนดรอยด์ทั้งหมด ช่องโหว่นี้อยู่ในระบบ keyring ที่อยู่ในเคอร์เนล มีโค้ดที่ใช้คำสั่ง goto ข้ามฟังก์ชั่น key_put

Read more

Baseband และ Broadband ต่างกันอย่างไร

จากภาพ จะเห็นได้ว่า  Baseband ในหนึ่งช่องสัญญาณ จะใช้ได้เพียง 1 ช่อง ส่วน Broadband   จะ สามารถ multiply สัญญาณ พร้อมกันได้ Baseband และ Broadband อยู่ในมาตรฐาน IEEE 802.3

Read more

มาตรฐาน IEEE คืออะไร

มาตรฐาน IEEE IEEE คืออะไร IEEE คือ สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ ชื่อเต็มคือ Institute of Electrical and Electronic Engineers ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1963 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการรวมตัวของวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินกิจกรรมร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้ากำลัง และระบบแสง Related posts: No related posts.

Read more