การสร้าง Project Photoshop

เริ่มต้นสร้างไฟล์ใหม่ Step แรกสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน Photoshop ก็คือการเริ่มต้นสร้างไฟล์ใหม่ ซึ่งเป็นขึ้นตอนที่เราจะต้องลงมือทำทุก ๆ ครั้งเมื่อเราต้องการสร้างชิ้นงานโดยใช้ Photoshop หลังจากที่เราได้เปิดโปรแกรม Photoshop แล้ว ขั้นตอนของการสร้างไฟล์ใหม่ มีดังนี้ 1. เลือกคสั่ง File –> New หรือใช้คีย์ลัดโดยการกดปุ่ม

Read more