เขียน blog คืออะไรและดีอย่างไร

ทำไมต้องมี blog และทำไมต้องเขียน blog และมันคืออะไร บล็อก (BLOG)  คืออะไร บล็อกมาจากการผสมคำระหว่าง  WEB ( Wolrd Wide Web) +LOG (บันทึก)  = BLOG  คือ เว็บไซต์ที่เจ้าของ หรือ Blogger สามารถบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเว็บได้ตลอดเวลา  การสร้างเว็บบล็อกสามารถทำได้ง่ายๆ

Read more