บทความแผนกลยุทธ์บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด

ท้าวความนิดหนึ่งจะได้ไม่งง มากครับ เหตุผล ที่ได้เขียนบทความนี้ขึ้นมา ไม่ได้เก่งทางธุรกิจอะไรมากครับ ตอนเรียนรายวิชา dss ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อาจารย์มีโจทย์ยุว่า ให้เอาทฤษฎี DSS มาใช้ ก็เลยยกทฤษฎี  blue Ocean strategy (กลยุทธ์ทะเลสีน้ำเงิน) เพราะปกติ เราจะเจอแต่ทฤษฎี Red

Read more