วิธีแก้ปัญหา Canon MP258,MP280,MP287 ไฟกระพริบขึ้น Error: E16,E13

วิธีแก้ปัญหา Canon MP258,MP280,MP287 ไฟกระพริบขึ้น Error: E16,E13 Error : E16 แสดงอาการเครื่องพิมพ์ฟ้องว่าหมึกหมด ตลับหมึกดำ หมด ไฟกระพริบที่ Black Ink พร้อมหน้าจอแสดง E16,E13 ตลับหมึกสี หมด ไฟกระพริบที่

Read more