ทำ Load Balance เน็ต 2 สายด้วย MikroTik RB450G,RB750, RB2011U

 Mikrotik คือ RouterBoard  ที่ใช้ OS สั่งงานให้อุปกรณ์ทำงาน โดยที่เราสามารถติดตั้งลงไปตรงๆได้เลย อยากให้เป็นอะไรก็พิมพ์ ไปแบบนั้น Mikrotikเกิดจากภาษา Latvia ประเทศ Latvia เป็นประเทศเล็กๆ อยู่ทางยุโรปตะวันออก ซึ่ง Mikrotik เกิดจากการผสมคำสองคำ ระหว่าง Mikro(Micro)+Tik(Network) หรือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าเครือข่ายขนาดเล็ก คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นของ MikroTik

Read more