ป้องกัน SQL Injection ด้วย php ฟังก์ชั่นอย่างง่าย ตอนที่ 1

1. สร้างไฟล์ที่มีชื่อว่า sql_injection.php โดยใช้ script ตามด้านล่างนี้…เอามาทั้งหมดเลย Related posts: No related posts.

Read more