ภัยคุกคาม ช่องโหว่ จาก SSL และ web browser IE รุ่นเก่า

ข้อมูลทั่วไปโพรโทคอล SSL V.3 และ ช่องโหว่ POODLE SSL เป็นโพรโทคอลสำหรับใช้เข้ารหัสลับข้อมูลที่รับส่งกันระหว่างเครื่องผู้ใช้งานกับเครื่องให้บริการ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ผ่าน HTTPS การใช้งานดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน FTPS เป็นต้น โดยการใช้งานโพรโทคอลดังกล่าวจะต้องมีการยอมรับการเชื่อมต่อทั้งส่วนของโปรแกรมในฝั่งผู้ใช้งาน และระบบที่ฝั่งเครื่องให้บริการ ซึ่งโพรโทคอล SSL ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยบริษัท Netscape

Read more